Drugi upisni rok na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera

U drugom upisnom roku za narednu školsku godinu na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera ostalo je 166 slobodnih mesta na svih 5 studijskih programa koji se izvode u ovoj visokoškolskoj ustanovi.

Prijava kandidata za drugi upisni rok na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera biće organizovana 31. avgusta, 1. i 2. septembra od 8 do 13 časova, a mesta je ostalo na svih 5 studijskih programa. Iz ove visokoškolske ustanove ističu da je jedna od prednosti ove škole je državna te na određenim smerovima ima mesta i na budžetu i to za 22 buduća studenta, dok je na samofinasiranju ostalo 144 slobodna mesta. Škola konstantno radi na renoviranju prostorija i obnavljanju opreme, a pre svega tu je kompetentan stručni kadar.

U okviru biomedicinskih nauka, na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera akreditovana su dva studijska programa, i to: zdravstvena nega, odnosno smer strukovna medicinska sestra i strukovni nutricionista- dijetetičar.

Vodeći računa o potrebama tržišta, na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera budući studenti mogu da steknu zvanje i strukovnog poslovnog informatičara. U drugom upisnom roku na ovom smeru ostalo je 9 mesta na budžetu, a na samofinansiranju 30.

Prijemni ispit za sve studijske programe biće organizovan 5. i 6. septembra u zavisnosti od odabranog smera, a konačna rang lista kandidata biće objavljena 10. septembra. Upis primljenih kandidata biće 12. i 13. septembra u zavisnosti od smera, a detaljne informacije su dostupne na sajtu škole: vsovsu.rs