Dijabetes peti vodeći uzrok umiranja u Srbiji

U našoj zemlji oko 440.000 osoba starijih od 15 godina ima dijabetes, koji spada među vodeće uzroke umiranja kod nas, pokazuju podaci Instituta za javno zdravlje Srbije na Svetski dan borbe protiv šećerne bolesti. Procenjuje se da kod približno 250.000 ljudi dijagnoza nije postavljena, kažu lekari.

Šećerna bolest je kompleksno i progresivno oboljenje u čijoj se osnovi nalazi poremećaj metabolizma ugljenih hidrata, masti i belančevina, sa stalno povišenim vrednostima šećera u krvi. Često se otkriva slučajno, a gotovo jedna trećina pacijenata već ima jednu ili više kasnih komplikacija u trenutku postavljanja dijagnoze, poput promene na krvnim sudovima kod tipa 2 dijabetesa.

Lečenje zavisi od tipa bolesti, ali podrazumeva određeni režim ishrane, doziranu svakodnevnu fizičku aktivnost, a prema potrebi uključuju se lekovi ili inzulin. Uspešne regulacije ove bolesti nema ni bez kontole stresa, dovoljno sna, života bez duvanskog dima i tesne saradnje lekara, dijetetičara i obolele osobe.

Svetska zdravstvena organizacija i Međunarodna federacija za dijabetes su 1991. godine pokrenule inicijativu za obeležavanje Svetskog dana borbe protiv šećerne bolesti, kao odgovor na porast obolelih od dijabetesa širom sveta. Ovaj dan predstavlja najveću globalnu kampanju posvećenu podizanju svesti o dijabetesu kod više od milijardu ljudi u više od 160 zemalja.