Dan polja kukuruza

Prema prvim pokazateljima prosečan prinos kukuruza biće od 6 do 6,5 tona po hektaru. U organizaciji Poljoprivredne stručne i savetodavne službe Subotica održana je manifestacija Dan polja kukuruza, koja je okupila poljoprivrednike i proizvođače semena ratarskih biljnih vrsta na oglednom polju kukuruza.

Okupljeni poljoprivrednici imali su priliku da vide kako se svaki od 54 vrste hibrida kukuruza pokazao na parceli. Među poljoprivrednicima bio je i Petar Perčić ratar sa Šupljaka, koji je rekao da iako je prinosima zadovoljan godinom nikako nije, zbog niskih cena otkupa.

Zahvaljujući dovoljnim količinama padavina na oglednom polju PSSS u blizini jezera Palić, koje su u maju, junu i julu iznosile preko 80 litara, očekuje se da će prinos kukuruza biti od 8, 5 do 9 tona po hektaru. Takav prinos može se očekivati i na 40 odsto površina u subotičkom ataru, gde je takođe bilo dovoljno padavina.

Ovakvi prinosi, značajno su bolji u odnosu na prošlu godinu, saglasni su stručnjaci. Rod kukuruza biće zdraviji i kvalitetniji ali ipak poljoprivrednici neće u potpunosti biti zadovoljni prinosom, na koji je su značajno uticale visoke temperature tokom prvih 20 dana jula i odsustvo padavina tokom druge polovine juna i prve polovine jula.