Bajić: Neophodno uspostavljanje komunikacije između bunjevačke i hrvatske nacionalne zajednice

Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine i Savez bačkih Bunjevaca insistiraće na tome da se Inicijativa, koja predviđa da se Naredba iz 1945. godine okarakteriše kao akt nasilne asimilacije Bunjevaca u Hrvate, nađe u Skupštini Vojvodine, poručio je predsednik Saveza bačkih Bunjevaca Mirko Bajić. On je pozvao i hrvatske institucije na uspostavljanje direktne komunikacije.

Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine pre godinu dana Skupštini Vojvodine predao je inicijativu da se Naredba GNOV iz 1945. godine okarakteriše kao akt nasilne asimilacije Bunjevaca u Hrvate, podsetio je predsednik SBB Mirko Bajić i dodao da se Inicijativi pridružila i ova politička stranka. Simpozijum, kao preduslov da se ova tema nađe u Skupštini Vojvodine, održan je, a za nekoliko dana biće objavljen i zbornik sa simpozijuma, te predstavnici NSBNM i SBB očekuju da će se u skorije vreme ova tema naći pred Skupštinom Vojvodine.

Predsednik SBB Mirko Bajić pozvao je predstavnike HNV da se odazovu pozivu za uspostavljanje zvanične komunikacije, koji im je upućen pre mesec dana od strane NSBNM. On je podsetio da se u poglavlju 23, o pridživanju Srbije EU, eksplicitno nalaže uspostavljanje normalne komunikacije između svih nacionalnih zajednica u Srbiji, te da su u nalazima ekspertske komisije odnosi Hrvata i Bunjevaca u Srbiji okarakterisani kao loši. NSBNM i HNV dužni su da uspostave saradnju, zaključio je Bajić.