Akcija ,,Ko kosi, a ko ne kosi“

Akciju ,,Ko kosi, a ko ne kosi“ RTV Yu eco započinje primerom porodice Jović sa Maskove sedmice koja se godinama bori sa zakorovljenim parcelama u svom komšiluku. Njihove komšije uprkos razgovorima ne žele da pokose parcele zbog čega one predstavljaju negativan primer zakorovljenih parcela zaraslih u ambroziju.

Miodrag Jović od 2006.godine od proleća do jeseni ima isti problem sa cvetanjem biljaka i korova koji mu pospešuju alergijsku reakciju. On i njegova žena Slavica redovno kose svoj travnjak i imaju uređenu baštu, ali kažu da im održavanje svake godine sve teže pada zbog godina i bolesti. Korov sa neuređenih komšijskih parcela im stvara veliki problem u voćnjaku i predstavlja leglo štetočina koje im uništavaju živinu, a kako kažu Jovići uprkos svemu komšije sa jedne strane ne kose jer borave u inostranstvu, a sa druge strane kuća ima više vlasnika.

U pisanom odgovoru za našu televiziju iz službe za inspekcijsko-nadzorne poslove između ostalog se navodi da komunalni inspektori za zaštitu životne sredine reaguju na svaku prijavu građana bila ona podneta telefonskim putem, e-mailom, putem kontakt centra ili predatim zahtevom za uviđaj u uslužnom centru Gradske kuće. Dalje u odgovoru stoji objašnjenje o nadležnostima komunalne inspekcije kada su u pitanju parcele zarasle u ambroziju koje se nalaze u privatnom vlasništvu.

,,- U situaciji kada uvidom u vlasnika katastarske parcele Inspektor za zaštitu životne sredine može da utvrdi vlasnika parcele (plac ili objekat sa okućnicom) koja je obrasla ambrozijom nakon sačinjavanja zapisnika sa strankom biće joj izdato rešenje za uređivanje placa ili okućnice sa primerenim rokom u skladu sa Odlukom o merama, načinu i uslovima suzbijanja i uništavanja korovske biljke Ambrosia Artemisiifolia L. na teritoriji Grada Subotice (‘‘Sl. list OS, br. 23/06 i 12/15‘‘). Ukoliko stranka ne postupi po izdatom rešenju u zadatom roku Inspektor za zaštitu životne sredine će izdati prekršajni nalog sa propisanom kaznom od 2500,00 dinara.“

Nažalost, ukoliko inspektor nije u mogućnosti da utvrdi vlasnika zapuštenog placa ili kuće u situacijama nerešenih vlasničkih odnosa, ukoliko vlasnik nije prijavljen na adresi ili su se vlasnici odselili, na osnovu odredbi Zakona o opštem upravnom postupku o uviđaju u stambenom prostoru, bez prisustva vlasnika i naredbe Suda ne može se ući na privatni posed.