65 miliona dinara za unapređenje socijalne zaštite na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine

Pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Predrag Vuletić uručio je danas ugovore u vrednosti od 65 miliona dinara, namenjenih unapređenju socijalne zaštite na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.
Pravo da učestvuju na konkursu resornog sekretarijata imale su ustanove socijalne zaštite i udruženja građana.
Pokrajinski sekretar Predrag Vuletić je istakao da je današnjom dodelom ugovora ispunjeno obećanje dato krajem prošle godine o ulaganjima u socijalnu zaštitu.
„Do ove godine nije bilo ovoliko sredstava izdvajano za unapređenje sistema socijalne zaštite na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine. Ustanovama socijalne zaštite dodeljeno je 54 miliona dinara za investiciona ulaganja i za programske aktivnosti, koje realizuju sa korisnicima, dok je udruženjima građana namenjeno 11 miliona dinara“, izneo je Vuletić.
On je ukazao na značaj koji udruženja građana imaju na planu unapređenju sistema socijalne zaštite, kao nosioci aktivnosti u lokalnim sredinama.
U okviru ovog konkursa, uručeno je 108 ugovora, čija realizacija treba da doprinese podsticanju i razvijanju novih ili unapređenju postojećih usluga socijalne zaštite u Vojvodini.