Za program socijalne i dečije zaštite iz gradskog budžeta opredeljeno 494 miliona dinara

Za program socijalne i dečije zaštite iz gradskog budžeta za 2024. godinu opredeljeno je 494 miliona dinara što je 6,6 % više u odnosu na 2023. godinu. Ova suma iznosi  4,8% od ukupnog budžeta grada za narednu godinu.

I za narednu godinu značajna sredstva iz gradskog budžeta opredeljena su za Program socijalne i dečije zaštite kojima se finasiraju programi pomoći našim naujgroženijim sugrađanima kroz različite ustanove i organizacije u Subotici. Za narednu 2024. godinu za ovu namenu opredeljeno je 494 miliona dinara što je za 6,6 % više u odnosu na budžet za ovu godinu.

Grad kroz Centar za socijalni rad pruža podršku najugroženijim sugrađanima kroz jednokatne pomoći za koje je opredeljeno 13 miliona dinara za narednu godinu, potom za pomoć u vidu ogreva 6 miliona, za izuzetne i intervetne pomoći 1,1 i 1,6 miliona što čini ukupno 21,7 miliona dinara. Najviše sredstava iz ukupnog budžeta za socijalnu i dečiju zaštitu predviđeno je za Gerontološki centar i za Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“.

Pored Gerontološkog centra i „Kolevke“ značajna sredstva opredeljena su i za Gradsku organizaciju Crvenog krsta- 55 miliona dinara za program Narodne kuhinje, za Prihvatilište za najugroženije sugrađane i za dodelu paketa hrane i higijene. Pored toga, deo sredstava predviđen je i za organizovanje i sprovođenje akcija dobrovoljnog davalaštva krvi i za delovanje u nesrećama.

Grad i u narednoj godini nastavlja da finasira i boravak dece u vrtićima PU „Naša radost“, zatim sa sufinasiranjem boravka dece u privatnim vrtićima, odvajaju se sredstva i za besplatnu užinu za decu u osnovnim školama, a za javni konkurs iz oblasti društvenog i humanitarnog rada za 2024. godinu opredeljeno je 15 miliona dinara.