Za oblast socijalne i dečije zaštite 433,4 miliona dinara

Za Program socijalne i dečije zaštite opredeljeno je 5% ukupnog ovogodišnjeg gradskog budžeta, što je najveće izdvajanje do sada. Iz gradske kase za ovu oblast namenjeno je 433,4 miliona dinara namenjenih pre svega ustanovama socijalne zaštite i udruženjima koja se bave društveno- humanitarnim radom.

Među ustanovama za koje je opredeljeno najviše novca je Gerontološki centar koji je za uslugu Pomoć i negu u kući,kao i za rad gerontoloških klubova dobio 67,8 miliona dinara. Za Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“ za usluge Dnevnog boravka za decu i odrasle, Prihvatnu stanicu za decu i stanovanje uz podršku izdvojeno je preko 47 miliona dinara. Ukupno 15 miliona dinara opredeljeno je za organizacije i udruženja koja se bave društveno- humanitarnim radom. Značajna sredstva svake godine izdvajaju se i za podršku Gradskoj organizaciji Crvenog krsta za višeprograma koje ova organizacija sprovodi.

Pored već navedenih usluga, Programom socijalne i dečije zaštite obuhvaćene su i usluge ličnog pratioca i personalnog asistenta sa 90 miliona dinara, potom ishrana učenika sa 18,8 miliona, besplatan prevoz za starije od 65. godina sa minimalnim primanjima, a izdvojena su i značajna sredstva za Fondaciju za pomoć teško oboleloj deci i omladini.

Budžetom za socijalna davanja i dečiju zaštitu opredeljena su i sredstva za novčana davanja koja se realizuju putem Centra za socijalni rad Grada Subotice koja obuhvataju: jednokratne novčane pomoći, izuzetne interventne pomoći i pomoć u vidu ogreva.