“Značaj pristupa ekološkim informacijama za unapređenje i zaštitu životne sredine”

U prostorijama Inspira Hab-a održana je radionica na temu “Značaj pristupa ekološkim informacijama za unapređenje i zaštitu životne sredine”. U okviru šireg projekta, radionice je organizovala kancelarija Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji.

Radionica je okupila predstavnike akademske zajednice, organa vlasti na lokalnom i državnom nivou, kao i organizacija civilnog društva. Glavna tema o kojoj se govorilo bila je pravo na pristup ekološkim informacijama kao početni nivo sa koga se dalje može govoriti o zaštiti životne sredine. Ekološke informacije su informacije od javnog značaja te je važan stub u ostvarenju prava na pristup ovakvim informacijama Poverenik za informacije od javnog značaja.

Na radionici je održana i promocija publikacije Kancelarije poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti pod nazivom ”Ostvarivanje prava na pristup ekološkim informacijama”. Analiza je pokazala da je glavni problem što neke informacije koje bi po zakonu morale biti javno objavljene, to nisu, već građani do njih teško dolaze čak i po pojedinačnim zahtevima za pristup.

Pored sagledavanja trenutnog stanja u oblasti dostupnosti ekoloških informaciija, neke od tema kojima su se bavili učesnici radionice su nova ovlašćenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u situacijama kada su ekološke informacije uskraćene javnosti, koje su prepreke u ostvarivanju ovog prava i kako ih prevazići.