Žetva se privodi kraju

Prinosi suncokreta, kukuruza i soje ove godine će podbaciti jer je naše područje pogodila velika suša. Prosečan prinos kukuruza kretaće se oko 1800 kg po hektaru, kod suncokreta je slična situacija, dok će prinosi soje varirati od 2 tone do svega nekoliko stotina kilograma po hektaru.

Žetva sunocekreta je pri kraju, požnjeveno je oko 90% površina pod ovom kulturom, a da nije bilo padavina u poslednje dve nedelje poljoprivrednici bi već priveli ovaj posao kraju. Ostalo je još oko 10% površina pod suncokretom da se požanje, a u najvećoj meri se radi o suncokretima iz kasnije setve.

Kiše usporavaju i ubiranje kukuruza koji drži vlagu tamo gde su vlage kukuruza bile 13-14%, a kod ubranog klipa i skrunjenog zrna vlaga se povratila i sada se kreće i do 17% kada su rani hibridi u pitanju. Kod kasnih hibrida, vlaga se kreće i preko 20%, objašnjavaju stručnjaci.

Učestale kiše ometaju i početak žetve soje. Da nije padavina, poljoprivrednici bi već mogli da pristupe ubiranju ove kulture iz nulte i prve grupe, ali jutarnja rosa i padavine drže vlagu zrna.Stručnajci savetuju ubiranje čim vremenske prilike dozvole da ne bi došlo do pucanja.

Prinosi će ove godine podbaciti kod većine kultura. Kod kukuruza će prosečan rod biti oko 1800 kg po hektaru ili čak manji, s obzirom na to da će biti parcela na kojima će rod biti od nekoliko stotina kilograma do 3 tone po hektaru. Prosečan prinos suncokreta će se kretati u istom okviru oko 1700-1800 kilograma po hektaru, a rod varira od parcele do parcele između 700-800 kg do 3 tone po hektaru.