Zdravstveni negovatelj, novi smer u Medicinskoj školi

U Medicinskoj školi ove godine biće upisana prva generacija učenika na novom, trogodišnjiem smeru, zdravstveni negovatelj. Prva generacija zdravstvenih negovatelja školovaće se na mađarskom nastavnom jeziku, a prema predlogu Plana upisa, mesta na ovom smeru ima za trideset đaka. Pored ovog smera, u Medicinskoj školi, biće upisano još pet odeljenja.

Učenici Medicinske škole ističu da su se upravo za ovu školu odlučili zbog velikog fonda znanja koje se u njoj stiče, a koje predstavlja dobru podlogu za studije, takođe mogućnost zaposlenja nakon školovanja sa diplomom ove škole je velika. Đaci ističu da pored teorijskog znanja, u školi i na praksi, stiču i praktične veštine koje će im biti neophodne za rad.

Iz škole navode kako će ove godine biti upisano ukupno 6 odeljenja. Na srpskom nastavnom jeziku školovaće se medicinske sestre-tehničari, fizioterapeutski tehničari i farmaceutski tehničari, dok će na mađarskom nastavnom jeziku biti upisana tri odeljenja, odnosno zdravstveni negovatelji, medicinske sestre-tehničari i medicinske sestre-vaspitači. Sva odeljenja, osim zdravstvenih negovatelja, su četvorogodišnja, a u svakom odeljenju će biti upisano po 30 đaka.