Zavrseni radovi u VTŠ

Na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija krajem prošle godine završena je zamena preko 2000 kvadratnih metara podova. Novac je obezbeđen delom od Pokrajinskog sekretarijata za nauku, a delom od donacije Vlade Republike Mađarske. Osim ove investicije, krajem prošle godine iz sopstvenih sredstava škola je izdvojila 500.000 dinara za klimatizaciju dela prostorija.

Krajem 2017. godine Visoka tehnička škola strukovnih studija izdvojila je iz sopstvenih sredstava 500.000 dinara za kupovinu 14 klima uređaja. Klima uređaji su postavljeni u nekoliko računarskih sala, studentkoj referadi i u pravnoj službi. Na nabavku novih klima uređaja u ovoj obrazovnoj ustanovi odlučili su se zbog problema koji se javio nakon izolovanja zgrade, kada su pojedine prostorije počele da se pregrevaju tokom leta.

Tokom 2017. godine u Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija zamenjeno je preko 2000 m2 podova. Zastareli podovi zamenjeni su novim, vinilskim podovima. Za ovaj posao Pokrajinski sekretarijat za nauku izdvojio je više od milion dinara, dok je Vlada Mađarske školi donirala 4,5 miliona dinara.

Posao zamene podova obavljen je u tri faze: prva faza obavljena je tokom leta, druga krajem septembra a treća u decembru 2017. godine. Klimatizacija dela prostorija u ovoj obrazovnoj ustanovi urađena je u januara 2018. godine.