Završena rekonstrukcija kolovoza u Zagrebačkoj ulici

 

U sklopu zajedničke akcije Javnog preduzeća za upravljanje putevima i Javnog Komunalnog preduzeća,, Vodovod i kanalizacija“ završena je rekonstrukcija kolovoza u Zagrebačkoj ulici. Radovi presvlačenja puta za koje je korišćena najnovija tehnologija kao i radovi na vodovodnoj mreži završeni su u rekordnom roku od tri dana, a primer su uspešno ostvarene saradnje između javnih preduzeća.

Prema rečima Predraga Radivojevića, direktora JP za upravljanje putevima, radovi na rekonstrukciji kolovoza u Zagrebačkoj ulici završeni su u rekordnom roku od tri dana. JP za upravljanje putevima obezbedilo je projekat saobraćajne signalizacije, a izvođač je bila kompanija Voj-put.

JKP ,,Vodovod i kanalizacija“ je izvršilo rekonstrukciju dva vodovodna čvora na magistralnoj vodovodnoj mreži, na početku i na kraju Zagrebačke ulice, a time je sprečen dalji skriveni gubitak vode.

Dužina obnovljenog puta iznosi 330m, a vrednost investicije je oko 6 miliona dinara koji su opredeljeni iz Republičkog budžeta, dok su iz Gradskog budžeta obezbeđena sredstva za projekat saobraćajne signalizacije.