Završena prolećna setva

Prolećna setva u subotičkom ataru je završena. Od ukupno 80.000 hektara u subotičkom ataru, najviše površina je zasejao kukuruzom, zatim slede suncokret i soja. Iz Poljoprivredne stručne službe Subotica savetuju poljoprivrednike da obrate pažnju na pojavu pipe kako ne bi došlo do oštećenja useva.

Joso Petrak zasejao je 20-ak hektara zemlje kukuruzom, stočnim graškom, ječmom, pšenicom i uljanom repicom. Joso kaže da su mu prinosi zbog prošlogodišnje suše prepolovljeni, a od ovogodišnjih useva ne zna šta da očekuje i pribojava se kakav će prinos biti.

Prošla, sušna godina uticala je na poljoprivredne proizvođače da promene strukturu setve, te je tako kukuruz pao za oko 5000 hektara u odnosu na višegodišnji prosek i zasejan je na oko 30.000 hekatara. Površine pod suncokretom su se povećale, pa je posejano 3000 hektara više, odnosno ukupno 10.000 hektara. Soja je posejana na oko 1000 hektara, a ostalo su okopavine.

Iz Poljoprivredne stručne službe kažu da su ozime kulture u dobrom stanju, prevashodno pšenica, uljana repica i ječam. Pšenica je u fazi vlatanja, dok je jedan manji deo površina pšenice već u fazi klasanja.