Završava se grejna sezona za korisnike “Subotičke toplane”

Grejna sezona za korisnike “Subotičke toplane” završava se naredne nedelje u petak, a po oceni predstavnika ovog preduzeća ova grejna sezona bila je prosečna i protekla je bez redukcija i prekida u isporuci toplotne energije.

Grejna sezona “Subotičke toplane” počela je 6. oktobra, i po planu će trajati 15. aprila. Međutim, postrojenja “Toplane” će i nakon ovog perioda biti u pripravnosti do 30. aprila ukoliko se ukaže potreba za ponovnim grejanjem u slučaju da tri dana zaredom temperatura bude ispod 12 stepeni u 21 čas. Ovu grejnu sezonu u JKP “Subotička toplana” ocenjuju kao prosečnu, bez prekida ili redukcije u isporuci toplotne energije.

Do sada su se tokom ove grejne sezone, Subotičani koji koriste usluge daljinskog grejanja JKP “Subotička toplana” u najvećem broju žalili na kvarove u unutrašnjim grejnim instalacijama.

Tokom cele godine je korisnicima “Subotičke toplane” dostupan dispečerski centar na broju 548-383 gde je moguće prijaviti kvarove i havarije na grejnom sistemu.