Zavičajno udruženje „Hercegovina“, sa obrazovnom i privrednom delegacijom, organizovalo je radnu posetu istočnoj Hercegovini

Tom prilikom, profesori Ekonomskog i Građevinskog fakulteta i Visoke tehničke škole, u cilju promovisanja studiranja u Subotici, održali su ukupno 40 prezentacija u: Trebinju, Bileći, Gacku, Ljubinju, Berkovićima i Nevesinju, a domaćini su srdačno primili goste sa krajnjeg severa Bačke.

Ove godine, predstavnicima Zavičajnog udruženja „Hercegovina“ i profesorima sa subotičkih visokoškolskih ustanova, pridružila se i privredna delegacija, koja je postavila dobre temelje za unapređenje ekonomske, turističke i poljoprivredne saradnje između našeg grada i opština iz istočne Hercegovine.

Zavičajno udruženje „Hercegovina“ u Subotici postoji od 2014. godine i u proteklom periodu, pored „Škole gusala“, organizovalo je i niz aktivnosti kulturno-umetničkog i humanitarnog karaktera, a u narednom periodu u planu je da, na obostrano zadovoljstvo, ovo Udruženje postane neka vrsta direktnog posrednika između obrazovnih i privrednih institucija našeg kraja i istočne Hercegovine.