Zastupljenost organske proizvodnje u našoj zemlji je u porastu

Zastupljenost organske proizvodnje u našoj zemlji je u porastu, navode stručnjaci. U Subotici se nalazi 20 proizvođača koji se bave organskom proizvodnjom. Opšti zaključak je da dolazi do razvoja organske proizvodnje kod nas, ali sporijim tempom navode stručnjaci. U poslednjih pet godina, došlo je do porasta organske proizvodnje. Za period od 2013. do 2018. godine, došlo je do povećanja sa 8000 Ha na oko 20000 Ha obradive površine, na kojoj je zastupljena organska proizvodnja. Prema podacima resornog ministarstva u Vojvodini se nalazi nešto više od 110 proizvođača koji se bave organskom proizvodnjom, a od tog broja oko 20 u Subotici. Najviše je zastupljena biljna proizvodnja, ratarstvo, krmno bilje i livade,manje voćarstvo , dok je najmanje zastupljena prerada. Od ove godine resorno ministarstvo je značajno povećalo podsticaje za organsku proizvodnju. Ove godine će se na nivou Vojvodine uraditi akcioni plan razvoja organske proizvodnje, kako bi se analizirali podaci kolike su površine na kojima je zastupljena organska proizvodnja, te šta je najzastupljenije. Kroz taj dokument napraviće se plan kako da se ubrza razvoj organske proizvodnje, navod stručnjaci.

Ostavi komentar

Unestie Vaš komentar
Unesite Vaše ime