Zaštita od buke

U 2017. godini bilo je 40 prijava na buku na koje je reagovala Inspekcija za zaštitu životne sredine, a izdato je 15 prekršajnih prijava za prekoračenje nivoa buke, rečeno je povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv buke. Lekari kažu da buka ne ugrožava samo sluh već može negativno uticati na kompletno zdravlje.