Zaštita domaćih životinja od visokih temperatura

Visoke temperature vazduha mogu negativno da utiču i na domaće životinje. Stručnjaci ističu da je u toku vrelih letnjih dana životinje potrebno zaštititi od sunca i obezbediti im adekvatnu ishranu i dovoljne količine vode. Kada temperature prelaze 5 stepeni iznad uobičajenih visokih temperatura u trajanju dužem od 5 dana, prilikom toplotnog stresa koji je posledica toplotnog talasa, farmeri moraju na adekvatan način da zbrinu životinje kako one ne bi bile ugrožene, podsecaju stručnjaci. Dovoljna količina vode i zaklon, samo su neke od mera koje treba da se primene u takvim situacijama. Potrebno je posmatrati i pratiti ponašanje životinja kako bi se uočile eventualne promene, a prema rečima stručnog saradnika za stočarstvo iz PSS Subotica, najbitnije je primetiti slabu konzumaciju hrane. Rano ujutro ili kasno uveče najbolje je vreme za hranjenje životinja. Nesiguran hod životinje jedan je od pokazatelja uticaja toplotnog stresa, a u tim situacijama izdvajanje i rashlađivanje neki su od saveta koje treba primeniti. Najbolje bi bilo ukoliko postoje mogućnosti da se iznad pojilica i hranilice postavi ventilacija za hlađenje, prema rečima stručnjaka. Životinje koje imaju tamnu kožu su mnogo osetljivije, pa treba obratiti dodatnu pažnju, kao i kod svinja koje su podložnije opekotinama od sunca, pa ih je potrebno držati u hladu.