“Zaštita biodiverziteta i voda jezera Palić i Ludaš”

Kampanja selektivnog izlova invazivnih vrsta riba u IV sektoru jezera Palić počela je 7, a trajaće do 28. februara. Do sada je u okviru ove kampanje iz jezera izvađeno oko 20 tona babuški. Prilikom izlova se vodi računa o tome da se u jezero vrate plemenite vrste riba. Naredna kampanja izlova invazivnih vrsta riba planirana je za septembar ove godine.

Cilj selektivnog izlova invazivnih vrsta iz palićkog jezera ima za cilj da smanji brojnost invazivnih vrsta riba u jezeru, prvenstveno babuške, ali i nekih drugih vrsta koje nastanjuju jezero, podsetio je stručni suradnik za zaštitu prirode u JP “Palić-Ludaš”, Tamaš Vinko. On je rekao da se za ovu godinu planira poribljavanje jezera plemenitim vrstama, poput soma kojim je i prošle godine poribljen Palić, a osim ove vrste u planu su i smuđ, šaran i štuka.

Osnovni cilj projekta “Ekolakus- Zaštita bidoverziteta i voda

Projekat “Zaštita biodiverziteta i voda jezera Palić i Ludaš” započet je sredinom 2018. godine, a ove godine privodi se kraju.