Zaštićeno područje Parka prirode „Palić“ biće prošireno za 12 hektara

Priobalje Parka prirode “Palić” koje sadrži najvrednija staništa biće stavljeno pod zaštitu, rečeno je na javnoj raspravi o proširenju zaštićenog područja Parka prirode “Palić”. Površina zaštićenog dobra nakon proširenja biće veća za 12 hektara, a u toku je javni uvid u nacrt dokumenta.

Kompletno priobalje III i IV sektora biće pripojeno zaštićenom području Parka prirode “Palić”, što će u mnogome olakšati upravljanje JP “Palić-Ludaš” i omogućiti da na tom području deluje čuvarska služba. Kako objašnjava Žika Reh, šef Službe za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, radi se o području koje sadrži najvrednija staništa.

Revizija je pokrenuta na inicijativu Grada, a Pokrajinski zavod za zaštitu prirode je, u skladu sa zakonom o zaštiti prirode, izradio stručnu studiju zaštite gde su predložene nove granice i režimi zaštite. Poslednja revizija zaštićenog područja Parka prirode “Palić” rađena je 2011. godine, a površina zaštićenog dobra nakon proširenja biće veća za 12 hektara.

Ova odluka omogućiće i realizaciju projekata revitalizacije koji su izuzetno značajni.

Park prirode “Palić” pod zaštitu je stavljen 1996. godine.