Zasejano oko 40% planiranih povrsina pod kukuruzom

U toku je setva kukuruza i suncokreta, a stručnjaci savetuju poljoprivrednim proizvođačima da ne žure sa setvom kukuruza jer je iskustvo iz prethodnih godina pokazalo da nešto kasnije setve ove kulture daju bolje rezultate.

Setva kasno jarih kultura počela je krajem marta, a do sada je zasejano oko 35-40 % planiranih površina. Suvo i toplo vreme u proteklom periodu omogućilo je poljoprivrednim proizvođačima da ovaj posao nesmetano obavljaju.

I setva suncokreta je već počela, ali stručnjaci iz Poljoprivredne savetodavne stručne službe ističu da po iskustvu iz prethodnih godina , nešto kasnije setve suncokreta daju bolje rezultate. Otuda savet poljoprivrednim proizvođačima da ne žure sa setvom ove kulture.

Projekcije su da će kukuruz ove godine biti zasejan na oko 32.000 hektara, a suncokret na oko 8.000 hektara.