Zaposlenje pronašle 33 osobe na Virtuelnom sajmu

Na Virtuelnom sajmu zapošljavanja, koji je uz podršku globalnog Programa „Migracije i razvoj“, organizovala Nacionalna služba za zapošljavanje zaposlila su se 33 lica iz severnobačkog okruga.

U severnobačkom okrugu, na virtuelni sajam zapošljavanja prijavilo su 155 tražilaca zaposlenja, od toga 87 žena.

Posmatrano po stručnoj spremi lica, prijavio se podjednak broj lica sa završenom srednjom školom i sa završenom višom školom, odnosno fakultetom, a nešto manji broj prijavljenih lica je sa završenom osnovnom školom.

Broj prijavljenih mladih do 30 godina starosti iznosio je 58, a broj prijavljenih lica starijih od 50 godina je 22 lica.

Broj dugoročnih lica koja čekaju na posao 12 meseci i duže, a koja su se prijavila na virtuelni sajam je 42.

Broj prijavljenih osoba sa invaliditetom koja su bila zainteresovana za traženje posla putem virtuelnog sajma zapošljavanja je 6 lica.