Zakon o izmenama i dopunama zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom

 Od 1. jula na snagu je stupio Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, a u okviru kog su predviđene brojne novine. Po ovom Zakonu Komisija za posebnu negu deteta, koja je do sada bila formirana odlukom Skupštine grada, prelazi u nadležnost PIO fonda, a roditelji će zahteve i dalje predavati u Sekretarijatu za društvene delatnosti, s tim što će se veštačenje zdravstvenog stanja dedteta vršiti u PIO fondu i to uz obavezno prisustvo deteta. O svim novinama obaveštene su sve veće kompanije, knjigovodstvene agencije, kao i budžetski korisnici, a roditelji koji imaju nedoumice mogu da se jave telefonom u Sekretarijat za društvene delatnosti. Prema novom Zakonu roditeljski dodatak za prvo dete u iznosu od 100 hiljada dinara isplaćuje se jednokratno, dok se za drugo dete roditeljski dodatak u visini od 240 hiljada isplaćuje u 24 jednake mesečne rate. Roditeljski dodatak za treće i četvrto isplaćuje se u iznosu od 12 odnosno 18 hiljada dinara i to deset godina. Uvećani roditeljski dodatak za prvo dete odnosi se na decu rođenu od 1. jula, dok se uvećani roditeljski dodatak za drugo, treće i četvrto dete odnosi na decu rođenu od 25. 12. 2017. Zahtevi koji su već predati za drugo, treće i četvrto dete po službenoj dužnosti ponovo će biti obrađeni i biće izdata nova rešenja, te isplaćena razlika, navode iz Sekretarijata za društvene delatnosti.