„Zajedno za zajednicu”

Sve zainteresovane javne ustanove i javna preduzeća, privredni subjekti i udruženja građana  mogu do 15. aprila da se prijave za učešće u programu „Zajedno za zajednicu“ i kao poslodavci angažuju Rome, Romkinje i lica iz drugih marginalizovanih grupa kako bi im pomogli da steknu prihode i lakše prebrode izazove koje je nametnula pandemija korona virusa.

Program implementira projekat Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ zajedno sa NALED-om i Asocijacijom koordinatora za romska pitanja (AOC) i sprovodi u saradnji sa šest lokalnih samouprava i Nacionalnom službom za zapošljavanje, a za cilj ima poboljšanje ekonomskog položaja i uslova života marginalizovanih grupa.

– Svaka od lokalnih samouprava odnosno poslodavci na njihovoj teritoriji, imaće priliku da u periodu april – avgust angažuju oko 35 lica, od jednog do četiri meseca, i obezbede im mesečnu naknadu od 28.000 dinara neto za 160 sati rada. Cilj nam je da među 210 radno angažovanih lica, bude najmanje 60% Roma, kao i 30% žena, a priliku za angažovanje pored romske populacije imaju i povratnici iz zemalja EU,  samohrane majke, žene žrtve nasilja, lica sa invaliditetom, nezaposleni u periodu dužem od godinu dana i druge ranjive kategorije. – kaže Robert Bu, vođa tima projekta Nemačke razvojne saradnje „Inkluzije Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ koji sprovodi GIZ.

Detalji o proceduri prijave i prateća dokumentacija dostupni su na sajtu www.naled.rs a svi zainteresovani poslodavci prijave mogu da pošalju na i-mejl adresu: [email protected]. Prijave će ocenjivati tim sastavljen od predstavnika GIZ-a, NALED-a i AOC-a. 

Potencijalni poslodavci će biti u obavezi da angažuju lica koja su se tokom marta prijavila na poziv NALED-a i AOC-a, a projekat će pored naknade troškova na ime isplaćenih zarada i poreza i doprinosa, poslodavcima pokriti i troškove, nabavke radne opreme, i troškove prevoza sa i na posao, dok će projekat za radno angažovana lica obezbediti dezinfekciona sredstva i zaštitne maske.

Radno angažovana lica će obavljati poslove u oblasti socijalne i humanitarne pomoći, održavanja i obnavljanja javne infrastrukture, održavanja i čišćenja rečnih korita, održavanja higijene u javnim ustanovama i prostorima, poslove koje se tiču kulturnih delatnosti, anketiranja građana u projektima od javnog interesa, sakupljanja i prerade otpada i sve druge aktivnosti koji su od interesa za lokalnu zajednicu i unapređenje ekonomije koje trpi posledice aktuelne pandemije Covid-19.