Zadovoljni kvalitetom predavanja studenti Pravnog fakulteta

 

Na visokoškolskoj jedinici Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Subotici u školskoj 2017/2018.godini biće upisana peta geracija studenata. Visokoškolska jedinica u Subotici akreditovana je za upis stotinu brucoša, a pretprijava je u toku i trajaće do petnaestog maja.

Studenti koji studiraju na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Subotici su nam rekli da su zadovoljni kvalitetom predavanja koja su ispunila njihova početna očekivanja i da preporučuju budućim akademskim građanima da se odluče za upis privatnog pravnog fakulteta.

Prema rečima menadžera fakulteta za privredu i pravosuđe Srđana Cvijanovića, Pavni fakultet za privredu i pravosuđe je akreditovan i poseduje stručan kadar. Tradicionalno četvrti put za redom na sajmu obrazovanja predstavljen je opšte-pravni studijski program, a prvi put je predstavljen treći stipendijski program koji fakultet nudi najboljim studentima. Pretprijava za upis je u toku i trajaće do petnaestog maja.

Visokoškolska jedinica Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Subotici, akreditovana je za upis stotinu studenata na prvu godinu akademskih studija. Rad fakulteta je započeo 2000. godine, a rad visokoškolske jedinice u Subotici je započeo 2012. godine. Školske 2017/2018 godine beće upisana peta generacija studenata, a nakon završene četiri godine osnovih akademskih studija svaki student poseduje zvanje diplomiranog pravnika.