Za upis u 1. razred osnovne škole za sada prijavljeno 1202 đaka

U prvi razred osnovne škole, na teritoriji Subotice, za sada je upisano 1202 đaka, ova lista nije konačna jer su upisi mogući i tokom leta, poručuje članica GV zadužena za oblast obrazovanja Nataša Aleksić. Deca su se u škole raspoređivala prvenstveno na osnovu blizine stanovanja, odnosno po adresama na koje su buduću đaci prvaci prijavljeni.