Za učešće u finansiranju projekata EU pokrajina obezbedila 100 miliona dinara

Pokrajinska vlada je na današnjoj sednici, kojom je predsedavao Igor Mirović, donela Odluku o dodeli sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije za 2018. godinu, za učešće u finansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije. U pokrajinskom budzetu za 2018. godinu za ovu namenu je obezbeđeno 100 miliona dinara. Sredstva se dodeljuju putem javnog konkursa. Pravo na dodelu ovih bespovratnih sredstava imaju svi koji su ili nosioci ili partneri na međunarodnim projektima i kojima nedostaju sredstva za učešće. Subjekt može da konkuriše isključivo za sredstva koja mu nedostaju za sufinansiranje sopstvenog budzeta na projektu. Dodeljuje se maksimalno četiri miliona dinara po jednom javnom konkursu, prema usvojenim kriterijumima koji, između ostalog, podrazumevaju značaj projekta i stepen razvijenosti lokalne samouprave u kojoj se projekat realizuje.