Za prva tri meseca 180 usmenih i 13 pismenih prigovora savetniku za zaštitu prava pacijenata

U prva tri meseca bilo je oko 180 usmenih prigovora pacijenata, odnosno 13 pismenih prigovora od kojih je rešeno 11, a dva su povučena u toku samog postupka, poručio je svetnik za zaštitu prava pacijenata Branislav Vitasović. On je dodao da se građani i dalje najčešće žale na probleme sa zakazivanjem pregleda, te na neljubaznost medicinskog osoblja.

U prva tri meseca ove godine beleži se blagi porast broja prigovora pacijenata u odnosu na isti period prethodne godine, poručuje savetnik za zaštitu prava pacijenata. Nejavljanje na telefon, te problem sa zakazivanjem, odnosno teško dobijanje slobodnih termina kod specijalista jesu najčešći razlozi zbog kojih se Subotičani odlučuju da upute prigovor savetniku za zaštitu pacijenata.

Ni početkom ove godine nisu izostali brojni prigovori građana koji upućuju na neljubaznost medicinskog osoblja, naročito na šalterima u ambulantama, navodi Vitasović. Svi građani koji imaju neku primedbu na medicinske usluge u zdravstvenim ustanovama mogu da se obrate savetniku za zaštitu prava pacijenata na broj telefona 626-882 ili na telefon 063/44-26-26.