Za omladinu iz budžeta 1,8 miliona dinara

Izdvajanja iz gradskog budžeta za oblast omladine u ovoj godini ostala su na nivou prošlogodišnjih i iznose milion i osamsto hiljada dinara. Najveći deo sredstava biće preusmeren na finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti omladinskog sektora.

Milion dinara biće usmereno na konkurs za razvoj i podsticaj programa za mlade. Raspisuje se sredinom godine, a na njega se javljaju omladinske organizacije sa projektima i programima za unapređenje života mladih i sprovođenje omladinske politike na lokalu.

Za aktivnosti i funkcionisanje Kancelarije za mlade, spone između mladih, lokalne samouprave, institucija i organizacija civilnog društva, izdvojeno je 300.000 dinara, dok je za Festival “Omladina” opredeljeno 500.000 dinara. Za ovu godinu, u planu je i početak radova na novom Omladinskom centru.

Završetak renoviranja Omladinskog centra predviđen je za godinu dana, kaže sagovornica.