Za drugo i treće dete po 100.000 dinara

Sve porodice koje dobiju drugo ili treće dete, od 1. januara 2022. primaće od države jednokratnu pomoć od 100.000 dinara, odlučeno je na sednici Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva. Takođe, ostaje pravo koje majke ostvaruju za drugo dete da u periodu od dve godine dobijaju pomoć od 10.000 dinara, odnosno za treće dete po 12.000 dinara u narednih 10 godina.