Vodič kroz prava i subvencije za socijalno ugrožene, osobe sa invaliditetom i podršku porodici

Kako bi se što bolje informisali o pravima, Kancelarija lokalnog ombudsmana sačinila je Vodič kroz prava i subvencije namenjene osobama sa invaliditetom, penzionerima sa nižim primanjima, socijalno ugroženim licima i deci.

Vodič obrađuje prava koja obezbeđuju Republika i Grad, a posebna pažnja je posvećena oblasti finansijske podrške porodici sa decom i subvencijama u javnim preduzećima. Vodič je dostupan na sajtu Grada www.subotica.rs, u odeljku Lokalni obudsman.