Visoka koncentracija polena u vazduhu

Prema izveštaju o aerobiološkom ispitivanju Zavoda za javno zdravlje Subotica, tokom protekle nedelje u vazduhu je zabeleženo više od 60 polenovih zrna breze, jasena, graba, topole, vrbe i gelegunje po metru kubnom vazduha. Ovako visoka koncentracija polena u vazduhu može izazvati veoma jake alergijske reakcije.
Ostala drveća, poput javora, čempresa, bukve, oraha, dudova, borova, hrasta, kao i trave, tokom protekle nedelje beležili su veoma nisku koncentraciju ili čak njihov polen nije ni bio registrovan u atmosferi, te su mogli da izazovu alergijsku reakciju samo kod izuzetno osetljivih osoba.