Više od 60 pacijenata za 6 meseci rada u Subspecijalističkoj ambulanti za sterilitet, fertilitet, vantelesnu oplodnju i reproduktivnu endokrinologiju u Opštoj bolnici Subotica

Za 6 meseci rada više od 60 pacijenata prošlo je kroz Subspecijalističku ambulantu za sterilitet, fertilitet, vantelesnu oplodnju i reproduktivnu endokrinologiju u Opštoj bolnici Subotica. Po rečima stručnjaka, najčešći uzork neplodnosti kod parova koji su se obratili za pomoć jesu endometrioza, začepljeni jajovodi i muška neplodnost.

Subspecijalistička ambulanta za sterilitet, fertilitet, vantelesnu oplodnju i reproduktivnu endokrinologiju u Opštoj bolnici Subotica počela je sa radom krajem oktobra prošle godine. Do sada je u ovoj ambulanti više od 60 pacijenata potražilo pomoć u borbi sa neplodnošću. Po rečima upravnika Službe za ginekologiju i akušerstvo u Opštoj bolnici i subspecijaliste steriliteta i fertiliteta, prim. dr Aleksandra Radulovića oko tridesetak od 60 pacijenata podvrglo se vantelesnoj oplodnji.

Po rečima dr Radulovića neplodnost je u Vojvodini visoka, te po njegovoj proceni oko 15% parova nije u mogućnosti da prirodnim začećem dođe do željenog potomstva. Brojni su faktori koji utiču na smanjenu plodnost. Među najznačajnijim su infekcije, endometrioze ili druge promene endokrinih žlezda koje indirektno utiču na reproduktivni trakt, kao i godine starosti žene.

Po rečima prim. dr Aleksandra Radulovića, najčešći uzroci neplodnosti kod parova koji su se javljali u Subspecijalističku ambulantu su endometrioza, začepljeni jajovodi i muška neplodnost. Subspecijalistička ambulantu za sterilitet, fertilitet, vantelesnu oplodnju i reproduktivnu endokrinologiju u Opštoj bolnici Subotica radi petkom od 11-13,30 časova, a parovi koji se bore sa neplodnošću ovde dolaze na osnovu uputa izabranog lekara iz Dispanzera.