Više 100 od sudskih procesa zbog neisplaćenih regresa i toplih obroka

U našem gradu se trenutno vodi više od 100 sudskih procesa zbog neisplaćenih toplih obroka i regresa, kao i zbog neisplaćene naknade za sprovođenje individualnog obrazovnog plana, rečeno je na konferenciji za medije Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Vojvodine. Oni su izneli i niz pritužbi na set zakona u prosveti čije su izmene načinjene bez konsultacije sa prosvetnim radnicima.

Po rečima predstavnika Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Vojvodine, u Subotici se trenutno vodi više 100 od sudskih procesa zbog neisplaćenih regresa i toplih obroka, kao i neisplaćene naknade za sprovođenje Individualnog obrazovnog plana. Zaposleni u prosveti koji se spore sa Ministarstvom prosvete oko neisplaćenih toplih obroka i regresa su oni koji su na minimalnoj zaradi u kojoj nije sadržan ni jedan dodatak, objašnjavaju iz ovog sindikata. Kada je u pitanju inkluzivno obrazovanje i sprovođenje Individialnog obrazovnog plana, tužbe su podneli prosvetni radnici koji smatraju da treba da budu dodatno plaćeni za dodatni posao, jer pored pripreme obrazovnog plana za ostalu decu u razredu, poseban obrazovni plan treba da pripremaju i sprovode za decu koja pohađaju nastavu po tzv. IOP-u.

Predstavnici Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Vojvodine izneli su niz primedbi na izmene seta zakona u prosveti, a posebno na Zakon o osnovnim školama koji između ostalog, donosi mogućnost uvođenja kombinovanih odeljenja u višim razredima osnovnih škola. Po rečima predstavnika ovog Sindikata, to je gotovo nemoguće sprovesti u delo zbog obrazovnog plana i programa, a osim toga, ovo može dovesti i do stvaranja tehnoloških viškova u prosveti.

Predstvanici Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Vojvodine smatraju da u oblasti prosvete postoji niz problema koje bi trebalo rešavati što pre. Članovi ovog sindikata nisu učestvovali u štrajkovima upozorenja i obustavi nastave koja se dogodila u proteklih nekoliko dana niti će to raditi dok se ne formira nova Vlada, a tada će, kako kažu iskazati svoje nezadvoljstvo položajem u kome se nalaze prosvetni radnici i prosveta uopšte.