Vantelesna oplodnja na teret Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

Prema podacima, oko 15 do 17 odsto parova u našoj sredini suočava se sa problemom steriliteta. Za mnoge od njih, proces vantelesne oplodnje predstavlja jedinu šansu za dolazak do željenog potomstva. Pored programa na teret Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, pokrajina, kao i Grad Subotica, pružaju podršku parovima da se ostvare u roditeljskoj ulozi.

Pravo da se uključe u program biomedicinski potpomognutog oplođenja na teret Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje imaju parovi, kod kojih su iscrpljene druge mogućnosti lečenja neplodnosti, a starosna granica kod žena sada je do navršene 43 godine života.

U okviru državnog programa parovi ostvaruju pravo na neograničen broj stimulisanih postupaka za prvo dete i tri krioembriotransfera. Za drugo dete o trošku države obezbeđena su dva stimulisana postupka ukoliko je prvo dete dobijeno vantelesnom oplodnjom, kao i jedan krioembriotransfer. Pokrajina takođe, podržava ovaj postupak, kao i Grad Subotica a starosna granica za žene je pomerena na 44 godine.

Pored stručne lekarske pomoći i programa podrške, za uspeh u ovom procesu koji je često dugotrajan i iscrpljujući za parove, prema rečima stručnjaka, najvažnija je istrajnost.

Za uspeh u ovom postupku najvažnije je da se parovi obrate na vreme za pomoć, jer prema rečima stručnjaka, procenat uspešnosti postupka u velikoj meri zavisi od starosti pacijentkinja.