Uvid u birački spisak

Građani sa prebivalištem u Subotici, mogu izvršiti uvid u deo Jedinstvenog biračkog spiska za teritoriju Grada Subotice, tražiti upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku podataka. O zahtevu za promenu u delu Jedinstvenog biračkog spiska odlučuje se u roku od 24h od prijema zahteva.

Svi građani koji žele da izvrše uvid u deo Jedinstvenog biračkog spiska, mogu to učiniti uz prikaz važeće lične karte ili putne isprave i to prema sledećem rasporedu:

Za naseljena mesta Subotica, Kelebija, Mala Bosna i Bikovo, radnim danima od 7 do 16h, kao i subotom od 9 do 12h u prostorijama Sekretarijata za opštu upravu i zajedničke poslove ( Gradska kuća, 2. sprat, soba 215). 

Za naseljena mesta Palić, Šupljak, Hajdukovo i Bački Vinogradi, radnim danima od 7 do 15h u prostorijama Mesne kancelarije Palić.

Za naseljena mesta Bajmok i Mišićevo, utorkom, sredom i petkom od 7 do 15h, u prostorijama Mesne kancelarije Bajmok.

Za naseljena mesta Čantavir, Višnjevac i Bačko Dušanovo, ponedeljkom, sredom i petkom od 7 do 15h, u prostorijama Mesne kancelarije Čantavir.

Za naseljena mesta Gornji Tavankut, Donji Tavankut i Ljutovo, ponedeljkom i četvrtkom od 7 do 15h, u prostorijama Mesne kancelarije Tavankut.

Za naseljena mesta Stari Žednik, Novi Žednik i Đurđin, utorkom i četvrtkom od 7 do 15h, u prostorijama Mesne kancelarije Stari Žednik.

Jedinstveni birački spisak zaključuje se 18. marta u 24 časa, što je i krajnji rok za uvid.

Uvid u birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave unošenjem podataka o Jedinstvenom matičnom broju građana i registarskom broju lične karte.