Usvojeni programi poslovanja javnih preduzeća

Na 31. sednici Skupštine grada odbornici su većinom glasova doneli rešenja o davanju saglasnosti na programe poslovanja za 12 javnih i javno-komunalnih preduzeća i 2 društva sa ograničenom odgovornošću.

Ocenjujući programe poslovanja preduzeća čiji je grad osnivač za ovu godinu, zamenik gradonačelnika Imre Kern je ocenio da su se sva preduzeća prilikom donošenja programa pridržavala smernica koje je dala Vlada Republike Srbije, a s druge strane u ove programe je ugrađeno sve ono što je dato kao zadatak ovim preduzećima prilikom usvajanja budžeta grada u decembru prošle godine.

Predstavnici opozicije iz redova “Pokreta građanske Subotice” nisu glasali za usvajanje programa poslovanja javnih i javno-komunalnih preduzeća. Predsednik “Pokreta građanske Subotice” Miroslav Milojević ocenjuje da će situacija u kojoj se nalazi ne samo naš grad i država, već i ceo svet, inflacija i poskupljenja uticati na rad javnih i javno-komunalnih preduzeća u gradu i izražava nadu da će uprkos tome, a po predviđenim planovima u ovoj godini biti završeni Akva park na Paliću i zgrada Narodnog pozorišta, kao dve kapitalne investicije koje se realizuju u našem gradu.

Kako je najavio zamenik gradonačelnika Imre Kern narednog četvrta će Gradsko veće usvojiti posebne programe javnih preduzeća za potrošnju sredstava iz budžeta grada čime će biti zaokružen kompletan proces omogućavanja redovnog poslovanja javnih preduzeća.