Ušteda energije na Javnoj rasveti u gradu

U skladu sa aktuelnom energetskom situacijom i preporukama Ministarstva rudarstva i energetike a vezano za plan uštede energije koji se odnosi za Javnu rasvetu, Grad Subotica je isključiće 33% svetiljki javne rasvete na svim mernim mestima na teritoriji Grada Subotice, izuzev svetiljki koje su na raskrsnicama.

U skladu sa ovom odlukom, biće smanjen broj novogodišnjih dekorativnih ukrasa i broja dana sa uključenim ukrasima, isključena dektorativna rasveta Gradske kuće, dekorativna rasveta na zgradi u Subotici, u ulici Trg Republike 16, na objektu „Benetton“, „Lilly“ i Ravel, dekorativna rasveta Gradske biblioteke, rasvetu na sportskim terenima (Prozivka, Čvorkova bara, Кertvaroš kod Nirvane, OŠ Majšanski put, Ljutovo, Bajmok, Đurđin, Višnjevac, Кelebija, Čantavir), rasveta kod crkava i groblja. Takođe, biće podešeno vreme isključenja sistema javne rasvete 30 minuta pre svitanja u svim MZ na teritoriji Grada Subotice.