Uspostavljanje rada pilot centara za žrtve seksualnog nasilja

Na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Vojvodina održana je konferencija za novinare posvećena uspostavljanju rada pilot centara za žrtve seksualnog nasilja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini, a u okviru projekta Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo „Zaustavi-zaštiti-pomozi – Snažniji institucionalni odgovor na rodno zasnovano nasilje u AP Vojvodini“, koji se realizuje od 2016. do 2019. godine.

Cilj projekta je uspostavljanje rada sedam pilot centara za žrtve seksualnog nasilja u sedam okruga u AP Vojvodini, čime će se obezbediti unapređen sistem zaštite za žene i devojke koje su preživele seksualno nasilje i nalaze se u procesu izlaska iz situacije nasilja. Tokom 2017. godine pilot centar osnovan je u u Opštoj bolnici Subotica.

To je prostor koji, pored zdravstvenih radnika, mogu da koriste i savetnici za psiho-socijalnu podršku i službenici drugih organa u radu sa žrtvom čime se može izbeći višestruko ispitivanje žrtve i omogućiti da žena bude u fokusu pažnje stručnjaka.

Projektom će se osnažiti institucionalni sistem podrške za žrtve nasilja, uključujući zdravstveni, psiho-socijalni i pravni aspekt pružanja pomoći.