Uskoro konkurs za građane za energetsku sanaciju stanova i kuća

Za nekoliko dana Grad će raspisati javni poziv za građane za energetsku sanaciju objekata. Ovim pozivom biće obuhvaćene sve mere, a Subotičani već sada mogu da se informišu o ponudama kod privrednih subjekata čija je lista objavljena na sajtu grada. Ova lista nije konačna, već se može proširivati ukoliko bude novih prijava, što je novina u odnosu na prošlu godinu.

Lista privrednih subjekata koji učestvuju u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji našeg grada objavljena je pre 2 dana na sajtu gradu u odeljku Konkursi i oglasi. Subotičani već sada mogu da se informišu za određenu meru kod navedenih subjekata.

Za nekoliko dana se očekuje raspisivanje Javnog poziva za energetsku sanaciju objekata prema fizičkim licima, a ovog puta će Subotičanima biti na raspolaganju sve mere u istom momentu: od zamene spoljašnje stolarije, termičke izolacije, grejača unutrašnjeg prostora, zamene kotlova, do solarnih panela i solarnih kolektora. Za razliku od prošle godine kada nije bilo prijavljenih privrednih subjekata za svaku meru, ove godine to nije slučaj, navodi sekretar Sekretarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj, Radoslav Vukelić.

Trenutno se na objavljenoj listi privrednih subjekata koji učestvuju u provođenju mere za zamenu spoljašnje stolarije nalazi 11 firmi koje se bave ovim poslom, dok su za termičku izolaciju spoljnjih zidova i za termičku izolaciju ispod krovnog pokrivača ili tavanice trenutno po 2 privredna subjekta na listi. Kada je u pitanju zamena postojećeg grejača na čvrsto gorivo na listi su 3 firme, dok je za ugradnju toplotnih pumpi čak 12. Za ugradnju solarnih kolektora Subotičani će moći da biraju između 8 firmi, a za ugradnju solarnih panela između 6. Na listi se nalaze i firme koje se bave izradom tehničke dokumentacije za one mere kod kojih je to neophodno.