Uskoro formiranje Privrednog saveta grada Subotice

Udrženje poslodavaca održalo je sastanak upravnog odbora na kome ja glavna tema bila formiranje Privrednog saveta grada Subotice, u kojem će pored Udruženja poslodavaca naći i druga udruženja iz ove oblasti.