Uskoro dve nove jaslene grupe u objektu “Šumice”

U narednih nekoliko meseci trebalo bi da počnu sa radom 2 nove jaslene grupe u objektu “Šumice” PU “Naša radost”.

Na ovaj način biće povećan broj jaslenih grupa sa 2 na 4 grupe u ovom objketu. Nove jaslice biće smeštene u delu objekta “Šumice” koji je nedavno energetski saniran. Predstoji opremanje objekta i sitni unutrašnji radovi, nakon čega će objekat početi da prima mališane.