Usevima potrebne padavine

Ukoliko u skorije vreme ne padne obilnija količina padavina, to se može negativno odraziti na prinose kasno jarih useva, kažu stručnjaci. Situacija u subotičkom ataru kada su u pitanju kukuruz, soja i suncokret je za sada zadovoljavajuća.
Iz PSS kažu da preko 20 dana nije pala značajnija količina padavina, a kiša koja je pala u proteklom periodu nije dospela do zemljišta već je isparila. Kada je u pitanju kukuruz, za sada odoleva suši, ali takvo stanje neće potrajati još dugo ukoliko u skorije vreme ne bude obilnijih padavina, od čega zavise i prosečni prinosi. Najizvesnija je situacija kada je u pitanju suncokret. S obzirom da je oplodnja završena, a da su vremenske prilike bile dosta povoljne tokom procesa, očekuju se zadovoljavajući prinosi, navode iz PSS. Kada je u pitanju soja, za sada situacija je neizvesna. Sada dolazi period nalivanja i ukoliko vlaga izostane prinosi soje mogu biti i prepolovljeni. Sretna okolnost za stanje useva, je ta što ni temperature nisu bile previsoke, navode iz PSS. Svega par dana temperatura je bila preko 30 stepeni , dok su noći ipak bile ispod 20 stepeni, a samo nekoliko je bilo sa tropskim temperaturama.