Uručeni ugovori za sertifikaciju organske proizvodnje, bolji kvalitet i bezbednost hrane

Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo mr Vuk Radojević uručio je danas 32 ugovora korisnicima, koji su ostvarili pravo na bespovratna sredstva u okviru dva konkursa – za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikaciju organske proizvodnje, i za uvođenje sistema sertifikacije bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2017. godini na teritoriji AP Vojvodine. Radojević je istakao da su u ovogodišnjem pokrajinskom budzetu značajno uvećana sredstava za ove namene, jer je cilj da poljoprivredni proizvodi dostignu što bolji kvalitet, budu prepoznatljiviji na tržištu, i da se postigne što veća bezbednosti ovih proizvoda na putu do krajnjih potrošača. „Potpisujemo ugovore sa 23 proizvođača u okviru ugovora namenjenih kontroli i sertifikaciji organske proizvodnje, čija je ukupna vrednost blizu 900.000 dinara. Ukoliko to uporedimo sa prethodnom godinom, tada smo za ove potrebe imali samo 100.000 dinara i samo osam proizvođača. Takođe, promenjen je i nivo povraćaja u odnosu na prihvatljive troškove, tako da je umesto prošlogodišnjih 50 odsto, ove godine nivo sufinansiranja do 70 odsto“, ukazao je mr Radojević. Govoreći o podsticajima u okviru drugog konkursa, koji je namenjen uvođenju i kontroli sistema bezbednosti hrane, resorni sekretar je naveo da je Sekretarijat za ove potrebe namenio tri miliona dinara. Za ukupno devet prijava, izdvojeno nešto više od preko 1,3 miliona dinara. Resorni sekretar je istakao da krajem godine treba da startuje IPARD program, tako da će poljoprivrednicima biti omogućeno sufinansiranje sa tri nivoa, pokrajinskog, republičkog i evropskog. On je napomenuo da će fokus i dalje biti na mladim poljoprivrednim proizvođačima do 40 godina.