Upisni rok na kurseve za obrazovanje odraslih

 

Na Otvorenom univerzitetu u toku je jesenji upisni rok na kurseve za obrazovanje odraslih. Prijave na kurseve stranih jezika, računara i škole lepote zainteresovani kandidati mogu izvršiti na Info pultu Otvorenog univerziteta svakog radnog dana od

8-19 časova ili na broj telefona 554-600.