Umesto kombinovanog, mali maturanti polagaće test iz jednog predmeta

Učenici osmih razreda prva su generacija koja će na maloj maturi treći test polagati po drugačijem sistemu. Umesto kombinovanog testa iz pet predmeta-oni će polagati jedan predmet po izboru.

Učenici osmog razreda OŠ “Kizur Ištvan” sa kojima smo razgovarali kažu da su krajem prvog polugodišta doneli odluku koji će predmet kao treći polagati na maloj maturi. Takođe, odlučili su i u kojoj će srednjoj školi nastaviti obrazovanje, pa su već su počeli i da se pripemaju za upis.

Pored obaveznih testova iz srpskog jezika i matematike, đaci su imali mogućnost da se do 30. decembra odluče za neki od pet predmeta- istoriju, geografiju, biologiju, fiziku ili hemiju. Ministarstvo prosvete malim maturantima pružilo je mogućnost da ukoliko se predomisle odluku mogu da promene do 1. februara, kada se definitivno zaključuje „lista želja“.

Promenjen je i sistem bodovanja, tako će srpski i matematika ove godine nositi po 14 poena, a treći test 12 poena. Iz osnovne škole đak može doneti maksimalnih 60 bodova, i to ako je na kraju godine imao zaključene sve petice od šestog do osmog razreda.