Umanjen rod kukuruza

Prosečan rod kukurza ove godine možda neće biti ni dve tone po hektaru, ocenjuju stručnjaci iz Poljoprivredne stručne službe jer na 1/3 parcela roda neće ni biti što je uslovio nedostatak padavina u prethodnom periodu.

Još za vreme žetve ozimih useva, stručnjaci su isticali da su jari usevi ugroženi, što se nažalost obistinilo. Nedostatak padavina i izrazito visoke temperature vazduha koje jako loše podnose kukuruz, soja i šećerna repa odraziće se negativno na ovogodišnje prinose ovih kultura.

U julu je palo svega desetak litara kiše, a prema podacima iz prethodnih godina uobičajeno je osamdesetak litara po metru kvadratnom. Stručnjaci ističu da, za razliku od prošle godine kada je bilo dosta padavina, ali su temperature bile čak i više nego ove godine, ove godine je do izražaja došao veliki nedostatak padavina.

Stručnjaci ističu da bi bilo potrebno barem 50 litara kiše po metru kvadratnom kako bi se mogao obraditi površinski sloj zemljišta, jer 20-30 litara će nakvasiti samo površinski sloj zemljišta, a obrada za uljanu repicu radi se na 30 cm. Problem je ako uljana repica pusti koren u suvo zemljište jer tada biljka neće moći da se razvija.