“Uloga učenika u zaštiti životne sredine”

OŠ “Sonja Marinković” jedna je od 29 škola u Srbiji koje su učestvovale u pilot projektu Ministarstva prosvete i Ministarstva zaštitte živtone sredine “Uloga učenika u zaštiti životne sredine”. Đaci i nastavnici škole su danas u Velikoj većnici Gradske kuće predstavili učenicima i nastavnicima osnovnih škola sa teritorije grada rezultate ovog projekta.

Cilj ovog pilot projekta je edukacija i podizanje svesti o zaštiti životne sredine kod dece u osnovnim školama. U OŠ “Sonja Marinković” za temu je odabrano zagađenje vazduha budući da se u dvorištu ove obrazovne ustanove nalazi merna stanica. Učenici su imali priliku da slušaju predavanja stručnjaka na temu zagađenja vazduha, rađena su istraživanja na ovu temu u kojima su učestvovali i učenici i nastavnici, ali i roditelji đaka koji pohađaju škole. Deca su svesna zagađenja vazduha, ali i načina na koji svi možemo doprineti da se zagađenje smanji.

“Vazduh nema alternativu” naziv je projekta kojim se OŠ “Sonja Marinković” uključila u pilot projekat dva ministarstva. Projektom su bili obuhvaćeni đaci od 5-8 razreda koji učestvuju u radu biološke sekcije, a u pojedinim segmentima, gde je to bilo moguće, uključeni su i učenici 4. razreda škole. Sve aktivnosti koje su sprovedene u sklopu ovog projekta danas su prezentovane učenicima i nastavnicima osnovnih škola u Subotici. Rezultat ovog projekta je između ostalog i mapa zagađenosti vazduha u gradu.

Kako je rečeno tokom današnje prezentacije u Velikoj većnici plan Ministarstva prosvete predviđa da će naredne školske godine sve škole u Srbiji učestvovati u projektima koji se tiču podizanja svesti o zaštiti životne sredine.