Uklonjeni leševi uginule teladi

Leševi 15 uginulih teladi koja su bačena u kanal pokraj pruge Subotica-Beograd, oko 300-400 metara od pruge, su uklonjeni. Naime, reagujući po prijavi građana Komunalna inspekcija je izdala nalog JKP “Čistoća i zelenilo” da ukloni leševe teladi koji su bačeni pokraj pruge. Telad su u roku od dva dana uklonjena, dezinfikovana i zatrpana na Stočnom groblju. Po rečima samostalnog komunalnog inspektora, Silvije Aranđelović, neki od leševa bili su stari nekoliko dana pa i do mesec dana. Takođe, po njenim rečima uginula telad nije bila obeležena pa je nemoguće utvrditi u čijem su vlasništvu bila. Da li su bačena telad bila bolesna ili ne, može da utvrdi samo Veterinarska inspekcija.